NBS-Brickan

Detta är en metallbricka, med ett för kunden unikt ID-nummer på, som fästes på nyckelknippan. Denna typ av bricka finns idag på över en miljon nyckelknippor runt om i Sverige. Tonvis med borttappade nycklar hamnar trots detta varje år på skroten på grund av att de saknar bricka, och därmed kan ägaren inte identifieras. Detta leder självklart till en stor mängd dyra låsbyten mm, helt i onödan.

Med NBS-brickan på kommer mer än 9 av 10 borttappade nycklar tillbaks till sina ägare igen. Upphittaren behöver bara lägga nyckelknippan på en brevlåda, och nycklarna sänds till NBS Security, som tack vare brickans unika kod kan identifiera ägaren och returnera nycklarna.

NBS Security återsänder alltid kundens nycklar rekommenderat för att nå en så hög säkerhet som möjligt.

I normala fall täcker inte hemförsäkringen kostnaderna för låsbyte, nya nycklar med mera, kostnaden för detta kan vara tusentals kronor. Årsavgiften för denna tjänst är 95 kr, det tillkommer inga andra kostnader vid hantering av returer av nycklar.

        

Beställ NBS-Brickan