micro-dna

Vår egenutvecklade produkt Micro-DNA är ett nytt och unikt stöldskydd för dina ägodelar. Micro-DNA lämpar sig t.ex. för cyklar, gräsklippare, båtmotorer, verktyg med mera.
Då vårt Micro-DNA i stort sätt är osynligt, finns det ingen tydlig märkning som kan tas bort från ägodelen. Det betyder att stulna ägodelar alltid kan identifieras och återlämnas till sin rätta ägare.  

Till vårt Micro-DNA ingår det en varningsetikett som tydligt visar en eventuell tjuv att ägodelen är märkt.  

Innehållet i Varje flaska av NBS Micro-DNA har en unik kod. Med hjälp av denna kod kan NBS eller eventuellt Polisen identifiera en förlorad ägodel och se vem ägaren är.    

Så fort du har märkt din ägodel med Micro-DNA kommer NBS  alltid att kunna härleda ägodelen till dig som ägare.

Genomför appliceringen enligt beskrivningen nedan. När du har genomfört dessa steg är din ägodel skyddad av vår unika Micro-DNA. Varningsetiketten signalerar att ägodelen är skyddad, vilket fungerar avskräckande vid en eventuell stöld. Denna etikett är specialtillverkad för att vara mycket svår att avlägsna. 
Tjuven vet att det är mycket svårare att sälja stöldgods som är  märkt med Micro-DNA. 

1st flaska räcker till ca tre ägodelar. När du har applicerat Micro-DNA på dina utvalda ägodelar, stäng korken och kasta flaskan.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Årskostnaden för Micro DNA är 295 kr.


Så här applicerar du Micro-DNA på dina ägodelar:

1. Hitta en lämplig plats på din ägodel som skall strykas med Micro-DNA.

2. Rengör den valda ytan med vatten och trasa och låt det sedan torka ordentligt.

3. Skaka flaskan ordentligt i ca 10 sekunder.

4. Öppna flaskan och doppa ner penseln. Stryk sedan MicroDNA över den rengjorda ytan. Var noga med att få med ett stort antal av de små svarta bitarna som finns i vätskan. Du kan även hälla ut vätskan på din ägodel och sedan stryka ut det med hjälp av penseln, eller topsen.

5. Välj en ny yta för etiketten. Etiketten skall vara väl synlig för att fungera i avskräckande syfte.

6. Rengör även denna yta och låt torka ordentligt.

7. Applicera varningsetiketten på yta nummer två. Det är viktigt att ytan är helt torr innan du sätter dit etiketten.

microdna.jpg
 
 

Beställ Micro-DNA