NBS-mobil


Denna väldigt diskreta etikett, med ett för kunden unikt id-nummer, fästs på mobiltelefonen. NBS-mobil ökar möjligheten att få tillbaka en förlorad mobiltelefon avsevärt. Upphittaren uppmanas att ringa till NBS Security, som via etikettens unika ID-nummer identifierar ägaren och ser till att kunden får tillbaka sin telefon.

Årsavgiften för denna tjänst är 80 kr.

      

Beställ NBS-Mobil