Hantering av personuppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvar
NBS Security AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter då vi tillhandahåller och marknadsför tjänster samt vid övrig kontakt med NBS Security, exempelvis besök på vår hemsida eller serviceärenden via e-post och telefon.

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas samt få uppgifter rättade eller raderade. Kontakta oss på info@nbs.se för information och/eller ändringar gällande dina personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar
NBS Security behandlar personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Detta för att kunna fullfölja avtalad tjänst att återlämna förlorad egendom samt för fakturering.

NBS Security behandlar även dessa uppgifter för att skicka ut erbjudanden till gamla och nya kunder. I de fall erbjudanden skickas till klubb eller annat medlemskap lagras informationen under en begränsad period som är relevant för avtalets utförande.

NBS Security både anonymiserar och pseudonymiserar data där det är lämpligt.

Hur vi skyddar dina uppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NBS Security har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Till exempel sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara ett begränsat antal behöriga på företaget har sådan tillgång vid behov.

NBS Security har säkerhet och trygghet som grund i alla tjänster vi levererar. Det speglar även vårt sätt att arbeta med dina personuppgifter.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy, om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

 

Beställ
close slider